sınıqçı

sınıqçı
is. Çıxmış və ya sınmış sümüyü yerinə sala bilən arahəkimi. Biçarə qolunun ağrısından bitab düşüb, nəhayət, məşəqqətlə özünü sınıqçı Kərbəlayı Piriyə yetirdi. S. M. Q.. Sınıqçı dalınca gedən atlı alçaqboy, qırmızısaqqal qoca bir kişi ilə qayıtdı. P. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • cabir — ə. 1) cəbr edən, zor işlədən, zülmkar; 2) sınıqçı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəbbar — ə. 1) qüvvət, qüdrət, əzəmət sahibi; 2) cəbr edən, zülm edən; 3) sınıqçı; 4) m. Allah; 5) astronomiyada: Orion bürcü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şikəstəbənd — f. .EK sınıqçı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bitab — z. <fars.> Tabsız, taqətsiz, üzgün. Bitab olmaq. Bitab düşmək. – Şəm istər müttəsil bitab öz pərvanəsin; Qönçeyi gül əndəlibin naleyi zarın sevər. Qövsi. Gülsüm ağlamaqdan bir payədə bitab olmuşdu ki, yolu gedə bilmirdi. Ə. H.. Biçarə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşəqqət — <ər.> 1. is. Əzab, əziyyət, sıxıntı, zəhmət, möhnət. Gözlərindən və üzündən <dərvişin> yuxu və məşəqqət görünürdü. A. D.. Qurtarmışdı qışın sərt məşəqqəti; Açırdı ürəyi yazın ləzzəti. H. K. S.. Məşəqqət çəkmək – əzab çəkmək, əziyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhayət — <ər.> 1. is. Son, axır, qurtaracaq. Hər şeydə başlanğıc və nəhayət vardır. Bu işin nəhayəti nə olacaq? – Həyat nəşəsilə titrəyir içim; Parlaq gələcəyim, nəhayətim var. M. Müş.. Nəhayət vermək (qoymaq) – saxlamaq, dayandırmaq, son vermək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qırıqçı — dan. bax sınıqçı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sappasağ — bax sapsağ. <Sərvinaz qarı:> Bir qoca sınıqçı taxta qoyub sarıdı, bir azdan sonra sappasağ oldu. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarımaq — f. 1. Bir şeyin üzərinə dolamaq. Yumaq sarımaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub, ağaca dönmüşdü. Ə. Ə.. 2. İp və s. ilə üstündən, hər tərəfdən dövrələmə bağlamaq. Qutuları sarımaq. Kitabları sarımaq. // İp və s. ilə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”